Komentarze niektórych tłumaczy w sprawie znaczenia terminu σταυρος

Komentarze niektórych tłumaczy w sprawie znaczenia terminu σταυρος – Grzegorz Kaszyński-19-12-2018-pdf

Kolejne opracowanie poświadczające

zasadność tłumaczenia greckiego „stauros” na pal. Tym samym potwierdza się fachowość Przekładu Nowego Świata, które oddaje to podobnie. Niestety wiele popularnych przekładów (w tym polskie) pozostały przy tradycyjnym „krzyż”, co nie jest poprawną etymologia dla tego słowa.

2 thoughts on “Komentarze niektórych tłumaczy w sprawie znaczenia terminu σταυρος”

  1. I am a website designer. Recently, I am designing a website template about gate.io. The boss’s requirements are very strange, which makes me very difficult. I have consulted many websites, and later I discovered your blog, which is the style I hope to need. thank you very much. Would you allow me to use your blog style as a reference? thank you!

Dodaj komentarz