Czy Świadkowie Jehowy zmienili Biblię, żeby dopasować ją do swoich wierzeń?

Nie zmieniliśmy Biblii. Przeciwnie, gdy odkryliśmy, że nasze przekonania religijne nie harmonizują całkowicie z tym, czego uczy ta Księga, zmieniliśmy swoje wierzenia. Badaliśmy Biblię na długo przed wydaniem w 1950 roku Pisma Świętego w Przekładzie Nowego Świata.

Posługiwaliśmy się różnymi przekładami, które były wtedy dostępne, i na ich podstawie opieraliśmy swoje wierzenia. Rozważ kilka nauk, w które od dawna wierzą Świadkowie Jehowy, i zastanów się, czy są one zgodne z tym, czego naprawdę uczy Biblia.

  1. W co wierzymy: Bóg nie jest Trójcą. Na łamach Strażnicy Syjońskiej z lipca 1882 roku napisano: „Czytelnicy nasi dobrze wiedzą, że wierzymy w Jehowę Boga i Jezusa oraz w Ducha Świętego, niemniej jednak jako całkowicie niebiblijną odrzucamy naukę głoszącą, iż są to trzej Bogowie w jednej osobie albo — jak powiadają inni — jeden Bóg w trzech osobach”.

    Co mówi Biblia: „Jahwe jest naszym Bogiem, Jahwe jedyny!” (Powtórzonego Prawa 6:4, Biblia poznańska). „Wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy” (1 Koryntian 8:6, Biblia warszawska). Sam Jezus przyznał: „Ojciec większy jest, niż ja” (Jana 14:28, Wujek 1962).

  2. W co wierzymy: Ludzie nie cierpią wiecznych mąk w ognistym piekle. Strażnicy Syjońskiej z czerwca 1882 roku ukazał się artykuł zatytułowany „Zapłatą za grzech jest śmierć”, oparty na Liście do Rzymian 6:23. Napisano w nim: „Jakże jasne i proste jest to stwierdzenie. Jakież to dziwne, że tak wielu twierdzi, że uznaje Biblię za Słowo Boże, a mimo to wciąż zaprzecza tej niezbitej prawdzie, dając wiarę temu, iż zapłatą za grzech są wieczne męki oraz utrzymując, że tego właśnie uczy Biblia”.

    Co mówi Biblia: „Dusza, która grzeszy, ta umrze” (Ezechiela 18:4,20Biblia gdańska). Ostateczną karą dla tych, którzy sprzeciwiają się Bogu, nie są wieczne męki, lecz „wieczna zagłada” (2 Tesaloniczan 1:9, Biblia Tysiąclecia, wydanie II).

  3. W co wierzymy: Królestwo Boże jest realnym rządem, a nie stanem czyjegoś serca. Strażnicy Syjońskiej z grudnia 1881 roku o Królestwie Bożym napisano: „Ustanowienie tego Królestwa oczywiście pociągnie za sobą obalenie wszystkich królestw ziemi”.

    Co mówi Biblia: „W dniach owych królów Bóg niebios ustanowi królestwo, które nigdy nie zginie, królestwo, które nie przejdzie na inny naród. Zmiażdży i zniszczy wszystkie owe królestwa, ono zaś będzie trwać na wieki” (Daniela 2:44, Bp).

Czy wierzenia Świadków Jehowy popiera tylko Przekład Nowego Świata?

Nie, ponieważ w naszej działalności kaznodziejskiej wciąż korzystamy z wielu przekładów Biblii. Bezpłatnie udostępniamy Biblię w Przekładzie Nowego Świata w ramach prowadzonych nieodpłatnie domowych kursów biblijnych, ale chętnie pomagamy poznać Biblię również tym, którzy wolą posługiwać się innymi przekładami.

Dodaj komentarz