Czy Świadkowie Jehowy mają swoją Biblię?

Podczas studiowania Biblii Świadkowie Jehowy korzystają z wielu różnych przekładów. Jednak szczególnie cenią Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata — jeśli jest ono dostępne w ich języku — z uwagi na użycie w nim imienia Bożego, wierność przekładu oraz jasność.

  • Użycie imienia Bożego. Niektórzy wydawcy Biblii nie przypisują zasług temu, komu się one słusznie należą. W pewnym przekładzie Biblii wymieniono z imienia ponad 70 osób, które w jakiś sposób przyczyniły się do jego opublikowania. Jednak w tej samej Biblii zupełnie pominięto imię jej Autora, Jehowy Boga!

    Natomiast w Przekładzie Nowego Świata imię Boże przywrócono w tysiącach miejsc — tam, gdzie się ono pojawia w hebrajskim i greckim tekście Biblii, a komitet tłumaczy, który pracował nad tym przekładem, pozostaje anonimowy.

  • Wierność. Nie wszystkie przekłady wiernie przekazują orędzie biblijne. Na przykład w niektórych tłumaczeniach tak oddano słowa z Ewangelii według Marka 9:47, 48: „Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie” (Biblia Tysiąclecia; zobacz też Biblię poznańską lub Biblię warszawską). Natomiast w tekście greckim pojawia się określenie géenna („Gehenna”) — symbol wiecznego unicestwienia — a nie „piekło”. Być może tłumacze wstawili tam słowo „piekło”, ponieważ wierzyli, że ludzie niegodziwi będą cierpieć wieczne męki w ogniu piekielnym. Ale pogląd taki nie znajduje poparcia w Biblii. W Przekładzie Nowego Świata myśl tę oddano rzetelnie: „Jeśli zaś gorszy cię twoje oko, odrzuć je; lepiej jest dla ciebie wejść jednookim do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu zostać wrzuconym do Gehenny, gdzie ich czerw nie umiera, a ogień nie jest gaszony”.

  • Jasność. Dobry przekład powinien być nie tylko wierny, ale również jasny, łatwy do zrozumienia. Rozważmy pewien przykład. W Liście do Rzymian 12:11 apostoł Paweł użył określenia, które dosłownie znaczy „duchem wrzący”. We współczesnym języku wyrażenie to nie byłoby zrozumiałe, dlatego w Przekładzie Nowego Świata werset ten oddano w sposób łatwiejszy do zrozumienia — chrześcijanie powinni „pałać duchem”.

Oprócz użycia imienia Bożego, wierności i jasności Przekład Nowego Świata wyróżnia się czymś jeszcze — udostępniany jest nieodpłatnie. W rezultacie miliony ludzi czytają Biblię w swoim ojczystym języku. Mogą z niej korzystać nawet ci, których w przeciwnym razie nie byłoby stać na posiadanie własnego egzemplarza.

One thought on “Czy Świadkowie Jehowy mają swoją Biblię?”

  1. I have read your article carefully and I agree with you very much. This has provided a great help for my thesis writing, and I will seriously improve it. However, I don’t know much about a certain place. Can you help me?

Dodaj komentarz