Wydanie zrewidowanej Biblii w dużym formacie

NOWY JORK — Świadkowie Jehowy nie ustają w wysiłkach, by udostępnić Biblię jak największej liczbie osób. Dlatego zrewidowaną wersję Pisma Świętego w Przekładzie Nowego Świata publikują również w dużym formacie. Pierwszy nakład, drukowany w USA i Japonii, będzie wynosił 424 000 egzemplarzy.

Wydanie tej zrewidowanej Biblii w standardowym formacie ogłoszono podczas specjalnego zgromadzenia, które 5 i 6 października 2013 roku było transmitowane do 31 krajów. Jest to najgruntowniejsza rewizja od roku 1984. 7 października ubiegłego roku udostępniono ją w nowej aplikacji na urządzenia cyfrowe, JW Library, która ma już blisko 1,4 miliona pobrań. Zrewidowany Przekład Nowego Świata jest też dostępny w różnych formatach elektronicznych na stronie www.jw.org.

Przekład ten zawiera prawie 60 000 odsyłaczy, które pomagają czytelnikom lepiej zrozumieć tekst Biblii. Zamieszczono tam także kolorowe mapy opisanych w niej krain oraz ramki, ilustracje i diagramy, przybliżające między innymi życie codzienne w czasach biblijnych. W materiałach dodatkowych podano również zasady tłumaczenia Pisma Świętegoi wyjaśniono, jak ta Księga przetrwała do naszych czasów.

W wydaniu Przekładu Nowego Świata z roku 1984 imię Boże pojawiło się około 7000 razy. Jednak wersja z roku 2013 uwzględnia nowe odkrycia dotyczące występowania tego imienia w najstarszych rękopisach biblijnych. Biorąc pod uwagę wyniki analizy Zwojów znad Morza Martwego oraz innych starożytnych manuskryptów, postanowiono zamieścić imię Boże w kolejnych sześciu miejscach: Sędziów 19:18; 1 Samuela 2:25; 6:3; 10:26; 23:14, 16. W Dodatkach do tej wersji można znaleźć bardziej szczegółowe informacje na temat użycia imienia Bożego w Pismach Hebrajskich i Greckich oraz przekładach Biblii na różne współczesne dialekty i języki.

Świadkowie Jehowy od dawna drukują, rozpowszechniają i tłumaczą Przekład Nowego Świata, ceniony przez uczonych za rzetelność. Po raz pierwszy w całości ukazał się on po angielsku w roku 1961. Dwa lata później dziennik The New York Times poinformował, że przekład ten będzie dostępny w kolejnych sześciu językach, jak to ogłoszono w trakcie kongresu Świadków Jehowy na stadionie Yankee. Od tamtej pory liczba wersji językowych wzrosła do przeszło 120. Jakiś czas temu Komitet Przekładu Biblii Nowego Świata postanowił uwzględnić zmiany zachodzące we współczesnym języku, a także wyjaśnić pewne wyrażenia biblijne, wykorzystując najnowsze osiągnięcia w biblistyce. Zrewidowana wersja jest dzięki temu jeszcze bardziej czytelna i zrozumiała.

„Gdy ponad 50 lat temu ukazało się pierwsze wydanie Przekładu Nowego Świata, to było niesamowite przeżycie. Ale otrzymanie najnowszej zrewidowanej wersji jest nawet jeszcze bardziej ekscytujące” — powiedział James Brown, rzecznik prasowy z Biura Głównego Świadków Jehowy. „Pragniemy, żeby Pismo Święte było zrozumiałe dla wszystkich, przemawiało współczesnym językiem i wyrażało myśli w sposób wierny i godny”.

Kontakt dla dziennikarzy

J. R. Brown, Office of Public Information, tel. +1 718 560 5000

5 thoughts on “Wydanie zrewidowanej Biblii w dużym formacie”

Dodaj komentarz