Imię Boże w Obj 1:8 (PNŚ)

Imię Boże w Obj 1:8 (PNŚ): Odpowiedź na film P. Marka Klimasa-9-05-2024-Grzegorz Kaszyński https://archive.org/details/imie-Boze-Obj-1.8-PNS/page/10/mode/2up

PSALM 45:7 – 181 przekładów nieoddających hebr. ‘elohim „wołaczowo”

PSALM 45:7 – 181 przekładów nieoddających hebr. ‘elohim „wołaczowo”: skompilował: Grzegorz Kaszyński – 14-10-2022 Polemika Grzegorza Kaszyńskiego z Markiem Klimasem: Grzegorz-Kaszyński-Odpowiedź-dla-Marka-Klimasa-25-09-2022.pdf Grzegorz-Kaszyński-Odpowiedź-dla-Marka-Klimasa-25-09-2022.pdf Odpowiedź…

Słowa z Zachariasza 1:12; 7:5

Słowa z Zachariasza 1:12 i 7:5 Niektórzy usiłują pogodzić jakoś 70 lat niewoli i spustoszenia z Ezd 1:1-4; 2 Krn 36:21-23; Dn 9:1-2,…

Powtórzonego Prawa 22:23-27

Chcąc zrozumieć sposób postępowania w przypadku zgwałcenia zaręczonej dziewczyny będącej dziewicą w kontekście Prawa Mojżeszowego, a dokładnie przepisów wynikających z Księgi Powtórzonego Prawa…

Powstrzymujcie się od krwi – Dzieje 15:29

Niezwykły płyn krążący w układzie naczyń krwionośnych człowieka oraz większości zwierząt wielokomórkowych; po hebrajsku dam, po grecku haíma. Krew rozprowadza w organizmie substancje…

Od domu do domu – Dzieje 5:42

1. Biblijny sens słowa „głoszenie” pozwala ustalić analiza znaczenia jego hebrajskich i greckich odpowiedników. Grecki czasownik kerýsso, zazwyczaj tłumaczony na „głosić”, oznacza przede…

Jednorodzony, zrodzony …

„Jednorodzony”, „zrodzony”, „pierworodny”, „pierworodny wszelkiego stworzenia”, Jezus jako „początek [arché] stworzenia Bożego”, „nowe imię jezusa”, Jezus jako „Potężny Bóg” i „Wiekuisty Ojciec”

Jana 1:1 w wersji koptyjskiej

Czy Słowo był „Bogiem”, czy „bogiem”? Kwestię tę muszą rozważyć tłumacze Biblii, gdy pracują nad pierwszym wersetem Ewangelii według Jana. W Przekładzie Nowego…

Archanioł Michał

Stanowisko Świadków Jehowy poświadczające utożsamienie Pana Jezusa z Archaniołem Michałem wyrażono min. w słowniku biblijnym pt. „Wnikliwe Poznawanie Pism„ pod hasłem: Archanioł oraz…

Kolosan 1:16 – wszystko inne (gr. panta)

Niektórzy zarzucają Świadkom Jehowy, że dodali oni słówko pomocnicze „inne” do tłumaczonego tekstu Pism Greckich, którego jednak brak w oryginałach. A to