Powtórzonego Prawa 22:23-27

Chcąc zrozumieć sposób postępowania w przypadku zgwałcenia zaręczonej dziewczyny będącej dziewicą w kontekście Prawa Mojżeszowego, a dokładnie przepisów wynikających z Księgi Powtórzonego Prawa…

Milczące owce czy hałaśliwe kozły?

Jest to  tłumaczenie pierwotnego artykułu, z którym można się zapoznać w całości w j. angielskim  pod tym adresem: Jehovah’s Witnesses Child Abuse Policy–Exposing…