Zburzenie Jerozolimy – 587 pne czy 607 pne?

Stanowisko Świadków Jehowy w tym temacie wyrażono w Strażnicy  z 1997 15.2 ss. 29-31 w „Pytaniach czytelników”, gdzie możemy przeczytać: Chronologia biblijna wskazuje,…

Ukaranie króla Babilonu po 68 latach?

Ukaranie króla Babilonu po 68 latach? Niektórzy zwracają uwagę na fakt, że jeżeli liczyć od 607 pne do 539 pne, wówczas król Nabuhodonozor…

Tabliczka klinowa VAT 4956

Tradycyjną interpretację chronologii państwa nowo-babilońskiego większość współczesnych uczonych  uznaje za bezdyskusyjną. Dowody wskazują jednakże na to że babilońska dynastia królewska trwała dłużej, niż się…

Słowa z Zachariasza 1:12; 7:5

Słowa z Zachariasza 1:12 i 7:5 Niektórzy usiłują pogodzić jakoś 70 lat niewoli i spustoszenia z Ezd 1:1-4; 2 Krn 36:21-23; Dn 9:1-2,…

Podstawowe zagadnienia chronologiczne

Współczesne poglądy na chronologię świata starożytnego opierają się na dziełach astronoma Klaudiusza Ptolemeusza, żyjącego w II wieku n.e. Trzydzieści lat temu geofizyk R.…

Jeruzalem 607

  Wprowadzenie: Niektórzy twierdzą, że Jerozolima nie została zniszczona w 607 pne, ale w 587 pne i podają, jak twierdzą, dowody archeologiczne na…