Zburzenie Jerozolimy – 587 pne czy 607 pne?

Stanowisko Świadków Jehowy w tym temacie wyrażono w Strażnicy  z 1997 15.2 ss. 29-31 w „Pytaniach czytelników”, gdzie możemy przeczytać: Chronologia biblijna wskazuje,…

Ukaranie króla Babilonu po 68 latach?

Ukaranie króla Babilonu po 68 latach? Niektórzy zwracają uwagę na fakt, że jeżeli liczyć od 607 pne do 539 pne, wówczas król Nabuhodonozor…

Tabliczka klinowa VAT 4956

Tradycyjną interpretację chronologii państwa nowo-babilońskiego większość współczesnych uczonych  uznaje za bezdyskusyjną. Dowody wskazują jednakże na to że babilońska dynastia królewska trwała dłużej, niż się…

Słowa z Zachariasza 1:12; 7:5

Słowa z Zachariasza 1:12 i 7:5 Niektórzy usiłują pogodzić jakoś 70 lat niewoli i spustoszenia z Ezd 1:1-4; 2 Krn 36:21-23; Dn 9:1-2,…

Przekład Nowego Świata – świeży i dosłowny

Świadkowie Jehowy przyznają, iż wiele zawdzięczają licznym przekładom Biblii, którymi się posługiwali, badając prawdy zawarte w Słowie Bożym. Niestety, wszystkie te tłumaczenia, nawet…

Przekład Nowego Świata – fachowy i wierny

Jego współczesny język, jednolitość słownictwa, staranne tłumaczenie czasowników oraz wyrazisty sposób oddania natchnionego Słowa Bożego. W ostatnich latach wydano sporo współczesnych przekładów Biblii,…

Powtórzonego Prawa 22:23-27

Chcąc zrozumieć sposób postępowania w przypadku zgwałcenia zaręczonej dziewczyny będącej dziewicą w kontekście Prawa Mojżeszowego, a dokładnie przepisów wynikających z Księgi Powtórzonego Prawa…

Powstrzymujcie się od krwi – Dzieje 15:29

Niezwykły płyn krążący w układzie naczyń krwionośnych człowieka oraz większości zwierząt wielokomórkowych; po hebrajsku dam, po grecku haíma. Krew rozprowadza w organizmie substancje…

Podstawowe zagadnienia chronologiczne

Współczesne poglądy na chronologię świata starożytnego opierają się na dziełach astronoma Klaudiusza Ptolemeusza, żyjącego w II wieku n.e. Trzydzieści lat temu geofizyk R.…

Od domu do domu – Dzieje 5:42

1. Biblijny sens słowa „głoszenie” pozwala ustalić analiza znaczenia jego hebrajskich i greckich odpowiedników. Grecki czasownik kerýsso, zazwyczaj tłumaczony na „głosić”, oznacza przede…

Nowa ziemia

Nasza planeta Ziemia jest prawdziwym cudem – rzadkim i pięknym klejnotem w przestrzeni kosmicznej. Astronauci którzy obserwowali ja z orbity okołoziemskiej powiedzieli, że…

Milczące owce czy hałaśliwe kozły?

Jest to  tłumaczenie pierwotnego artykułu, z którym można się zapoznać w całości w j. angielskim  pod tym adresem: Jehovah’s Witnesses Child Abuse Policy–Exposing…

Jeruzalem 607

  Wprowadzenie: Niektórzy twierdzą, że Jerozolima nie została zniszczona w 607 pne, ale w 587 pne i podają, jak twierdzą, dowody archeologiczne na…

Jehowa

Wyrażam głęboką nadzieję, że wszyscy którzy pragną uczcić imię Boże, znajdą tu wiele materiału do wykorzystania, że będzie to pożyteczny dodatek do broszury…

Jednorodzony, zrodzony …

„Jednorodzony”, „zrodzony”, „pierworodny”, „pierworodny wszelkiego stworzenia”, Jezus jako „początek [arché] stworzenia Bożego”, „nowe imię jezusa”, Jezus jako „Potężny Bóg” i „Wiekuisty Ojciec”

Jana 1:1 w wersji koptyjskiej

Czy Słowo był „Bogiem”, czy „bogiem”? Kwestię tę muszą rozważyć tłumacze Biblii, gdy pracują nad pierwszym wersetem Ewangelii według Jana. W Przekładzie Nowego…

Imię Boże w Nowym Testamencie

Bibliści przyznają, że imię własne Boga wyrażone tetragramem  יהוה występowało prawie 7000 razy w pierwotnym tekście Pism Hebrajskich. Wielu sądzi jednak, że nie występowało…

Imię Boże – film dokumentalny

Niektórzy użytkownicy internetu sugerują, że film ten jest narzędziem propagandowym w rękach Świadków Jehowy. Twierdzą, że jest z założenia tendencyjny, zatem niemiarodajny. Zamieszczam…

Grecki termin stauros

No więc właśnie czymże jest ów sławetny już niemalże grecki „stauros?” Na początek może jedna ważna uwaga celem wprowadzenia, bowiem z tego co…