Ukrzyżowanie we wczesnym chrześcijaństwie

Ukrzyżowanie we wczesnym chrześcijaństwie Tłumaczenie z Crucifixion in Early Christianity (pdf) GUNNAR SAMUELSSON Uniwersytet w Göteborgu Wydział Literatury, Historii Idei i Religii Box…

Imię Boże w Obj 1:8 (PNŚ)

Imię Boże w Obj 1:8 (PNŚ): Odpowiedź na film P. Marka Klimasa-9-05-2024-Grzegorz Kaszyński https://archive.org/details/imie-Boze-Obj-1.8-PNS/page/10/mode/2up

O krytyce Przekładu Nowego Świata

O krytyce Przekładu Nowego Świata-11-07-2023 Grzegorz Kaszyński  https://archive.org/details/kaszynski-o-krytyce-przekladu-nowego-swiata/page/n5/mode/2up  

PSALM 45:7 – 181 przekładów nieoddających hebr. ‘elohim „wołaczowo”

PSALM 45:7 – 181 przekładów nieoddających hebr. ‘elohim „wołaczowo”: skompilował: Grzegorz Kaszyński – 14-10-2022 Polemika Grzegorza Kaszyńskiego z Markiem Klimasem: Grzegorz-Kaszyński-Odpowiedź-dla-Marka-Klimasa-25-09-2022.pdf Grzegorz-Kaszyński-Odpowiedź-dla-Marka-Klimasa-25-09-2022.pdf Odpowiedź…

Zburzenie Jerozolimy – 587 pne czy 607 pne?

Stanowisko Świadków Jehowy w tym temacie wyrażono w Strażnicy  z 1997 15.2 ss. 29-31 w „Pytaniach czytelników”, gdzie możemy przeczytać: Chronologia biblijna wskazuje,…

Ukaranie króla Babilonu po 68 latach?

Ukaranie króla Babilonu po 68 latach? Niektórzy zwracają uwagę na fakt, że jeżeli liczyć od 607 pne do 539 pne, wówczas król Nabuhodonozor…

Tabliczka klinowa VAT 4956

Tradycyjną interpretację chronologii państwa nowo-babilońskiego większość współczesnych uczonych  uznaje za bezdyskusyjną. Dowody wskazują jednakże na to że babilońska dynastia królewska trwała dłużej, niż się…

Słowa z Zachariasza 1:12; 7:5

Słowa z Zachariasza 1:12 i 7:5 Niektórzy usiłują pogodzić jakoś 70 lat niewoli i spustoszenia z Ezd 1:1-4; 2 Krn 36:21-23; Dn 9:1-2,…

Przekład Nowego Świata – świeży i dosłowny

Świadkowie Jehowy przyznają, iż wiele zawdzięczają licznym przekładom Biblii, którymi się posługiwali, badając prawdy zawarte w Słowie Bożym. Niestety, wszystkie te tłumaczenia, nawet…

Przekład Nowego Świata – fachowy i wierny

Jego współczesny język, jednolitość słownictwa, staranne tłumaczenie czasowników oraz wyrazisty sposób oddania natchnionego Słowa Bożego. W ostatnich latach wydano sporo współczesnych przekładów Biblii,…

Powtórzonego Prawa 22:23-27

Chcąc zrozumieć sposób postępowania w przypadku zgwałcenia zaręczonej dziewczyny będącej dziewicą w kontekście Prawa Mojżeszowego, a dokładnie przepisów wynikających z Księgi Powtórzonego Prawa…

Powstrzymujcie się od krwi – Dzieje 15:29

Niezwykły płyn krążący w układzie naczyń krwionośnych człowieka oraz większości zwierząt wielokomórkowych; po hebrajsku dam, po grecku haíma. Krew rozprowadza w organizmie substancje…

Podstawowe zagadnienia chronologiczne

Współczesne poglądy na chronologię świata starożytnego opierają się na dziełach astronoma Klaudiusza Ptolemeusza, żyjącego w II wieku n.e. Trzydzieści lat temu geofizyk R.…

Od domu do domu – Dzieje 5:42

1. Biblijny sens słowa „głoszenie” pozwala ustalić analiza znaczenia jego hebrajskich i greckich odpowiedników. Grecki czasownik kerýsso, zazwyczaj tłumaczony na „głosić”, oznacza przede…

Nowa ziemia

Nasza planeta Ziemia jest prawdziwym cudem – rzadkim i pięknym klejnotem w przestrzeni kosmicznej. Astronauci którzy obserwowali ja z orbity okołoziemskiej powiedzieli, że…

Milczące owce czy hałaśliwe kozły?

Jest to  tłumaczenie pierwotnego artykułu, z którym można się zapoznać w całości w j. angielskim  pod tym adresem: Jehovah’s Witnesses Child Abuse Policy–Exposing…

Jeruzalem 607

  Wprowadzenie: Niektórzy twierdzą, że Jerozolima nie została zniszczona w 607 pne, ale w 587 pne i podają, jak twierdzą, dowody archeologiczne na…

Jehowa

Wyrażam głęboką nadzieję, że wszyscy którzy pragną uczcić imię Boże, znajdą tu wiele materiału do wykorzystania, że będzie to pożyteczny dodatek do broszury…

Jednorodzony, zrodzony …

„Jednorodzony”, „zrodzony”, „pierworodny”, „pierworodny wszelkiego stworzenia”, Jezus jako „początek [arché] stworzenia Bożego”, „nowe imię jezusa”, Jezus jako „Potężny Bóg” i „Wiekuisty Ojciec”

Jana 1:1 w wersji koptyjskiej

Czy Słowo był „Bogiem”, czy „bogiem”? Kwestię tę muszą rozważyć tłumacze Biblii, gdy pracują nad pierwszym wersetem Ewangelii według Jana. W Przekładzie Nowego…

Imię Boże w Nowym Testamencie

Bibliści przyznają, że imię własne Boga wyrażone tetragramem  יהוה występowało prawie 7000 razy w pierwotnym tekście Pism Hebrajskich. Wielu sądzi jednak, że nie występowało…

Imię Boże – film dokumentalny

Niektórzy użytkownicy internetu sugerują, że film ten jest narzędziem propagandowym w rękach Świadków Jehowy. Twierdzą, że jest z założenia tendencyjny, zatem niemiarodajny. Zamieszczam…

Grecki termin stauros

No więc właśnie czymże jest ów sławetny już niemalże grecki „stauros?” Na początek może jedna ważna uwaga celem wprowadzenia, bowiem z tego co…

Archanioł Michał

Stanowisko Świadków Jehowy poświadczające utożsamienie Pana Jezusa z Archaniołem Michałem wyrażono min. w słowniku biblijnym pt. „Wnikliwe Poznawanie Pism„ pod hasłem: Archanioł oraz…

Kolosan 1:16 – wszystko inne (gr. panta)

Niektórzy zarzucają Świadkom Jehowy, że dodali oni słówko pomocnicze „inne” do tłumaczonego tekstu Pism Greckich, którego jednak brak w oryginałach. A to

Czy Świadkowie Jehowy mają swoją Biblię?

Podczas studiowania Biblii Świadkowie Jehowy korzystają z wielu różnych przekładów. Jednak szczególnie cenią Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata — jeśli jest ono dostępne w ich języku —…

Wydanie zrewidowanej Biblii w dużym formacie

NOWY JORK — Świadkowie Jehowy nie ustają w wysiłkach, by udostępnić Biblię jak największej liczbie osób. Dlatego zrewidowaną wersję Pisma Świętego w Przekładzie Nowego Świata publikują również…

Wyjątkowo trwała Biblia

Dla Świadków Jehowy nie ma ważniejszej książki niż Biblia. Regularnie ją analizują i dzielą się z innymi zawartą w niej dobrą nowiną o Królestwie Bożym (Mateusza 24:14).…

Żywy przekład Słowa Bożego

JEHOWA BÓG obdarzył ludzi zdolnością komunikowania się. Gdy umieścił Adama w rajskim domu, powierzył mu zadanie, które wiązało się z mową — miał on ponazywać…

Opinie niektórych uczonych

Oto opinie niektórych znanych biblistów nie będących Świadkami Jehowy, którzy wyrażają się z uznaniem o gruntownej znajomości języków biblijnych członków

Fachowy i wierny

„PEŁEN fałszerstw!” Tak w XVI wieku przeciwnicy Marcina Lutra ocenili jego przekład Pisma Świętego. Sądzili, że zdołają mu udowodnić „1400 heretyckich błędów i kłamstw”. Dzisiaj…

Przekład Nowego Świata – wydanie polskie (1993)

DNIA 28 czerwca 1997 roku nastąpiło przełomowe wydarzenie: w języku polskim ukazało się Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata. Przekład ten zajął teraz miejsce obok innych tłumaczeń…

Dlaczego został wydany taki przekład?

Przez dziesiątki lat posługiwaliśmy się różnymi przekładami Biblii. Zajmowaliśmy się też ich drukowaniem i rozpowszechnianiem. Z czasem jednak dostrzegliśmy potrzebę wydania